Speeltoestel Kinderdagcentrum De Kleine Oase in Zwijndrecht-

Speeltoestellen voor zorginstellingen

Spelen en bewegen is voor ieder mens belangrijk. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat cliënten voldoende aanleiding krijgen om te kunnen spelen en bewegen. Dus ben je op zoek naar speeltoestellen voor in de zorg, vraag dan aan TnT Speeltoestellen om mee te denken met het ontwerpen van een speeltoestel, het inrichten van een speelplek of het samenstellen van een beweegtuin. Uiteraard houden wij rekening met het feit dat cliënten in hun eigen omgeving kunnen blijven en zich overal veilig moeten voelen. Daarnaast zijn wij van mening dat speel- en beweegruimtes voor de zorg voldoende aanleiding moeten geven om te spelen en te bewegen maar vooral niet tot overprikkeling moeten leiden.

 

Buitenspelen bij Kinderdagcentrum De Kleine Oase in Zwijndrecht
Dit keer konden wij Kinderdagcentrum De Kleine Oase in Zwijndrecht blij maken met nieuwe speeltoestellen. De bezoekers van dit Kinderdagcentrum zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of een meervoudige beperking. Het dagpr...
Kleur op speelplekken bij Ipse de Bruggen Bolsterberg in Zoetermeer
Het was een trieste dag toen wij voor de eerste keer bij Kinderdienstencentrum Bolsterberg in Zoetermeer op bezoek kwamen. Het speelplein lag er nat, verlaten en treurig bij. Daar mocht dus wel wat kleur aan toegevoegd worden. En dat hebben we gedaan...
Calisthenics sporttoestel bij Fysiotherapie Heusdenhout Breda
Wat een goed idee van Fysiotherapie Heusdenhout in Breda. Want met de aanschaf van een outdoor calisthenics sporttoestel kunnen de medewerkers de behandeling van de patiënten buiten voortzetten.
Balanceren bij Drostlerhoeve Eibergen
Als het om buitenspelen gaat, komt TnT Speeltoestellen graag om de hoek kijken. Onlangs hebben wij bij de Drostlerhoeve een uitdagend speelparcours gemaakt waarop kinderen zowel hun kracht als hun balans kunnen oefenen.

Verschillende behoefte aan speeltoestellen en sporttoestellen in de zorg

Woon- en zorgcentra voor mensen met een lichamelijke handicap of geestelijke beperking, dagopvang, speciaal onderwijs, verpleeghuizen en verzorgingshuizen, revalidatieklinieken, ziekenhuizen, het zijn allemaal voorbeelden van zorginstellingen die in hun zorgdoelen moeten nadenken over spelen en bewegen. Maar iedere zorginstelling heeft een andere behoefte. En bij deze behoefte hoort een eigen speel- en beweegplan. Zo willen kinderen met een lichamelijke handicap heel graag meespelen met gezonde kinderen. Dit vraagt om aangepaste speeltoestellen waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. Voor kinderen of ouderen met een geestelijke beperking is het bieden van een bepaalde beweging zoals schommelen vaak al een hele rustgevende beweging. En voor de ouderen in een verzorgingshuis moet er voldoende aanleiding zijn om lekker buiten in  beweging te komen door een beweegtuin in te richten met buiten sporttoestellen. We noemen nu een paar voorbeelden maar ieder speeltoestel of sporttoestel dat bij een zorginstelling geplaatst wordt, moet een middel zijn om het welzijn van de cliënt te bevorderen. Daarnaast moet er goed gekeken worden naar de omgeving en de inrichting van de speelplek en moet er rekening worden gehouden met andere cliënten en eventueel gebruik door bezoekende familie en vrienden.

Speeltoestellen voor mindervaliden

Een bijzondere groep die we hier willen noemen zijn de mindervalide kinderen. Zij willen graag meespelen met de kinderen die geen lichamelijke beperking hebben. Zij willen er in het dagelijkse leven gewoon bij horen en ook gebruik kunnen maken van alle speeltoestellen die op een schoolplein staan of in een speeltuin in de wijk. Bij TnT Speeltoestellen gaan wij uit van de mogelijkheden van het kind, zonder de nadruk te leggen op de beperking. Vaak biedt een kleine aanpassing aan een bestaand speeltoestel al heel veel nieuwe interactiemogelijkheden voor valide en minder valide kinderen. Een extra steun, extra grip of speciale opgangen voor een rolstoel bijvoorbeeld. Ook kleurmarkeringen en voldoende kleurcontrasten zijn belangrijk voor kinderen met een visuele beperking. Maar heb je zelf een idee om het samenspelen te bevorderen, neem dan contact met ons op en we denken graag met je mee over een maatwerk speeltoestel. Bekijk de speeltoestellen voor mindervaliden op onze website.

Buiten sporttoestellen voor de ouderenzorg

Ook voor de ouderen is het belangrijk om in beweging te blijven. De aanleg van een speciale beweegplek bij een verzorgingshuis of verpleeghuis maakt het voor veel ouderen, ook met een lichamelijke of psychische beperking, mogelijk om op een ongedwongen manier te bewegen. Door sporttoestellen buiten te plaatsen, zorg je er niet alleen voor dat de ouderen weer van de gezonde buitenlucht kunnen genieten, maar iedere oefening of beweging, zelfstandig of met behulp van een fysiotherapeut, laat zich direct vertalen naar een beter functioneren in het dagelijks leven. Bekijk onze mogelijkheden in outdoor sporttoestellen.

Mindervalide toestellen | TnT Speeltoestellen

Speeltoestellen voor zorginstelling kopen?

Ook voor jouw zorginstelling heeft TnT Speeltoestellen die

  • afgestemd zijn op de behoefte van de cliënt
  • de interactie tussen valide en mindervalide kinderen bevordert
  • cliënten aanzet tot beweging
  • een veilige speelomgeving bieden.

Spelen en bewegen in de zorg

TnT Speeltoestellen denkt graag met je mee als je een speeltoestel of buiten sporttoestel wilt kopen dat is afgestemd op de cliënten in je zorginstelling. Wij “ontzorgen” je graag door de toestellen te plaatsen en de benodigde valdempende ondergrond aan te leggen. Heb je zelf ideeën over het ontwerp en de aanleg van een speel- of beweegplek, laat het ons weten. Wij tekenen ook speeltoestellen op maat en je ontvangt een 3D-ontwerpadvies om de speelplek visueel inzichtelijk te krijgen.