spelen op schoolplein bij VMBO Maastricht

Speel- en sporttoestellen bij voortgezet onderwijs

Waarom staan er eigenlijk zo weinig speeltoestellen op het schoolplein bij het voortgezet onderwijs? Dat is een vraag die wij ons wel eens stellen. Mag je, als je eenmaal op het voortgezet onderwijs zit, opeens niet meer spelen? Er zit in de overgangsfase van basisschool naar voortgezet onderwijs maar 6 weken, namelijk de zomervakantie. Kinderen van 12 jaar en ouder komen, als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, inderdaad in een andere levensfase. Maar spelen en bewegen blijft voor hen net zo belangrijk, of wordt wellicht zelfs belangrijker dan toen ze nog op de basisschool zaten. Het is immers bewezen dat buitenspelen en sporten leidt tot betere leerprestaties. Wij zien dan ook zeker het belang van het plaatsen van speeltoestellen of sporttoestellen op het schoolplein bij het voortgezet onderwijs.

Buitenspelen op schoolplein mag bij VMBO Maastricht
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Nieuwe kinderen in de klas, nieuwe docenten, vaak verhuizen van lokaal, zeulen met een grote rugtas met boeken. Het is even wennen. En wat doe je in de pauze? Mag je dan nog spele...
Sporttoestellen bij middelbare scholengemeenschap Triade in Edam
Bij scholengemeenschap De Triade in Edam kun je er niet meer omheen. Deze technische middelbare school heeft van haar schoolplein een waar buitensportparadijs gemaakt. Door meerdere sporttoestellen op het plein te plaatsen, kan er naast de gymles ook...
Outdoor fitness bij Het Kwadrant in Bergen op Zoom
Het Kwadrant is een school voor praktijkonderwijs in Bergen Op Zoom. Deze school voor voortgezet onderwijs biedt moeilijk lerende jongeren de benodigde ondersteuning bij het leren en/of het sociale gedrag. Sport en spel is belangrijk bij de ontwikkel...

Het belang van spelen en sporten op het middelbaar onderwijs

Kinderen vanaf 12 jaar spelen nog vaak buiten. Buitenspelen en bewegen verbetert de motorische vaardigheden en coördinatie, hetgeen bijdraagt aan de fysieke ontwikkeling van de jeugd. Ook de sociale en interpersoonlijke ontwikkeling wordt bevorderd door samen te spelen en te sporten. Dit helpt bij het opbouwen van vriendschappen en het verbeteren van sociale vaardigheden. Want juist op deze leeftijd maken scholieren nieuwe  contacten op school, sluiten ze nieuwe vriendschappen en beginnen ze zich ook te realiseren dat sport en spel van meerwaarde is voor de ontwikkeling van lijf en leden. Geef middelbare scholieren daarom ook de mogelijkheden om deze vaardigheiden te blijven ontwikkelen.

Speel- of sporttoestel voor voortgezet onderwijs kopen?

Ook voor op het schoolplein bij het voortgezet onderwijs heeft TnT speeltoestellen en sporttoestellen die…

  • … scholieren de mogelijkheid bieden actief te bewegen
  • … de sociale interactie tussen de scholieren bevordert
  • … de creativiteit en het probleemoplossend vermogen vergroten
  • … bijdragen aan de gemeenschapsontwikkeling tussen scholieren en het personeel.

Speeltoestellen afgestemd op het voortgezet onderwijs

Ondanks de leeftijd van middelbare scholieren, blijft spelen en bewegen dus belangrijk. Maar wat vinden scholieren nog leuk naarmate ze ouder worden. Dat is best een lastige vraag. De oplossing zien wij door de jeugd zelf mee te laten denken en beslissen in hetgeen ze graag op het schoolplein zien. En de volgende stap is om ze zelf aan het werk te zetten met onze TnT 3D-ontwerper. Want in dit online programma kunnen scholieren zelf een speeltoestel ontwerpen voor het schoolplein. In de TnT 3D-ontwerper vind je tal van uitdagende klimelementen die aan een platform bevestigt kunnen worden. En door meerdere platformen te verbinden met uitdagende hangelementen als een ringladder of wielladder worden zowel kracht, behendigheid als uithoudingsvermogen danig op de proef gesteld.

Sporttoestellen voor voortgezet onderwijs

Spelen en sporten zijn bezigheden die dichtbij elkaar liggen. Sporttoestellen zijn in het voortgezet onderwijs een heel goed alternatief voor speeltoestellen, vooral voor de oudere jeugd. Want zeg nou zelf, sporten klinkt wel een stuk stoerder dan spelen als je op de middelbare school zit toch? En er is ook inderdaad meer vraag naar sporttoestellen dan speeltoestellen voor het voortgezet onderwijs. Zo hebben wij op een aantal schoolpleinen al outdoor fitnesstoestellen mogen plaatsen. Maar ook een calisthenics toestel of een pannakooi waar verschillende balspelen gespeeld kunnen worden, zijn ideale sporttoestellen voor scholieren van het voortgezet onderwijs. Bovendien kunnen outdoor sporttoestellen ook van toegevoegde waarde zijn tijdens een gymles.

De toegevoegde waarde van speel- en sportplekken bij middelbare scholen

Speel- en sportplekken bij voortgezet onderwijs bevorderen de fysieke activiteit tijdens pauzes of tussen de lessen door. Ze kunnen de stress verminderen die scholieren tijdens hun studie ervaren. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, de versterking van sociale banden en bevorderen de creativiteit door het uitdagen van geest en lichaam.