Inspectie speeltoestellen

Inspectie professionele speeltoestellen

Als beheerder van een speelplek (de eigenaar van de grond waarop het speeltoestel is geplaatst) ben je volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verantwoordelijk voor het veilig houden van speeltoestellen. Hiervoor moet je regelmatig inspecties aan de speeltoestellen uitvoeren. Een deel van deze inspecties kun je zelf doen door maandelijks de speeltoestellen grondig te bekijken. Andere inspecties kun je beter door een daarvoor gekwalificeerde partij laten uitvoeren. TnT Speeltoestellen heeft alle kennis in huis om je speeltoestel deskundig te installeren en op regelmatige basis te inspecteren.

Voorbeelden inspecties speeltoestellen

Hieronder vind je enkele voorbeelden van reeds door ons uitgevoerde inspecties, constateringen en reparaties.

Scheuren in de staanders
Kapje ontbreekt
Scheuren in het hout
Vinger beknelling aanwezig
Scherpe randen en kieren aanwezig

Veiligheid speeltoestel volgens norm EN-1176

In het WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen) is vastgelegd dat alle speeltoestellen, die in de openbare ruimte zijn geplaatst veilig moeten zijn. Onder deze veiligheid wordt verstaan dat de speeltoestellen geen gevaar voor de veiligheid of gezondheid mogen opleveren. Speeltoestellen zijn veilig als kinderen bij gebruik geen blijvend letsel kunnen oplopen. Hierbij kan niet ieder risico vermeden worden. Een gebroken arm of verstuikte enkel vallen onder aanvaardbare risico’s bij een val van een speeltoestel. Het is de bedoeling dat kinderen ook leren dat er iets kan gebeuren als ze spelen.

In de Europese norm EN-1176 worden alle veiligheidseisen genoemd waaraan speeltoestellen moeten voldoen. Deze eisen betreffen de volgende onderdelen:

  • vallen
  • beknelling
  • verstikking
  • botsen
  • afwerking
  • draagkracht
  • toegang voor volwassenen en kinderen middels trappen, ladders en hellingbanen
  • verschillende materialen zoals hout, metaal en kunststof
  • onbeweeglijke en beweeglijke verbindingen
  • kettingen, kabels en touwen.

Als beheerder controleer je zelf of er op een speeltoestel nog veilig gespeeld kan worden. Naar aanleiding van je inspecties, beoordeel je of en welke acties er ondernomen moeten worden om een speeltoestel veilig te houden. De benodigde reparaties of herstelwerkzaamheden moeten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, binnen een verantwoorde tijdsduur.

Verschillende inspecties van een speeltoestel

Een professioneel speeltoestel dient regelmatig geinspecteerd te worden. Er zijn verschillende inspecties mogelijk zoals:

Inspectie bij oplevering

Een speeltoestel moet correct geplaatst worden. Na de plaatsing voeren wij, als TnT Speeltoestellen altijd een opleveringsinspectie uit. We bekijken of de veiligheid van het speeltoestel en de ondergrond aan de vereisten voldoen. Daarnaast ontvang je van ons een veiligheidscertificaat, montagehandleiding en een onderhoudsvoorschrift van het desbetreffende speeltoestel.

Visuele inspectie

Deze inspectie kun je als beheerder eenvoudig maandelijks uitvoeren. Let hierbij op of een speeltoestel acuut gevaar kan opleveren bijvoorbeeld als gevolg van vandalisme, intensief gebruik of weersomstandigheden. Let ook op defecte onderdelen aan het speeltoestel of glasscherven of andere obstakels onder het toestel.

Functionele inspectie

De veiligheidsnorm adviseert deze inspectie minimaal eenmaal in het kwartaal uit te voeren. Bij deze inspectie wordt gelet op de functionaliteit en stabiliteit van het speeltoestel. Ook de (valdempende) ondergrond, blootliggende funderingen, scherpe randen, overmatige slijtage van bewegende onderdelen en corrosie worden geïnspecteerd.

Jaarlijkse inspectie

Deze verplichte inspectie wordt uitgevoerd om het veiligheidsniveau van de speelvoorziening vast te stellen. Tijdens deze inspectie worden alle onderdelen gecontroleerd die in de Europese norm EN-1176 zijn genoemd. Wij raden je aan deze inspectie door een gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

Laat je speeltoestel inspecteren door TnT Speeltoestellen

Bij TnT speeltoestellen hebben we een eigen inspectiesysteem ontwikkeld om zo alle gegevens online en per speelplek inzichtelijk te hebben. We komen éénmaal langs om alles in kaart te brengen, ook de wat oudere speeltoestellen van andere leveranciers worden dan meegenomen. Wij maken vervolgens per speeltoestel een inspectie-advies waarbij in de meeste gevallen een kleine aanpassing of reparatie aan het speeltoestel voldoet. Door de jarenlange ervaring van TnT speeltoestellen in de montage kiezen we de oplossing die bij de leeftijd van het speeltoestel past. Als repareren niet meer de moeite waard is zullen we dit tijdig aangeven zodat er in de begroting al rekening mee kan worden gehouden.